2015. február 12. (VKB)

 

  M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2015. február 12-én (csütörtök) 11.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében (1239 Budapest, Hősök tere 12.),

melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1.      Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységé-

ről (25) 

Előterjesztő: Szabó Gyula tű. százados parancsnok

2.      Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására (6)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.      Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (8)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.      Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására (9)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.      Javaslat közterület elnevezés kezdeményezésére (14)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6.      Javaslat ingatlanok hasznosítására (20)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

7.      Javaslat ingatlanok értékesítésére (21)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

8.      Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról (22)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

9.      Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről (23)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10.  Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 8. számú mellékletét képező szabályozási terv (Apostolhegy) módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai vélemények elbírálására     melléklet- partnerségi és szakmai vélemények

Előterjesztő: Tóth András főépítész

11.  Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 22. számú mellékletét képező szabályozási terv ( Gyáli patak és a Dobó utca közötti Duna parti tömbök) módosításával kapcsolatos partnerségi előzetes vélemények elbírálására   melléklet- 2. számú partnerségi előzetes véleményekre adott válaszok

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

12.  Egyebek

13.  Javaslat közterület-használat tárgyában a 2015. évre vonatkozó kérelem elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

a)      Aranyvirág-Bolt Kft.

b)     Marting Kft.

c)      Vereczkei István

d)     Filep András

e)      KerékpárCity Kft.

14.  Javaslat Roza-Porta Kft. közterület-használati kérelmének elbírálásáról szóló 281/2014. (XII.11.) VKB határozat I. pontjának módosításáról (zárt ülés)

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2015. február 6.

 


Tisztelettel:

 


                   Tüskés Józsefné s.k.            

                                 elnök