2015. január 15. - VKB

 

 

 M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2015. január 15-én (csütörtök) 11.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében (1239 Budapest, Hősök tere 12.),

melyre tisztelettel meghívom.Napirendi pontok:

1.      Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Rendőrkapitányság építéséhez (3)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.      Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (7)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.   Javaslat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági határozatok határidejének módosítására (szabályozási tervek végrehajtási határidejének meghosszabbítása), egyes határozatok hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Tóth András főépítész

4.      Egyebek

5.      Javaslat közterület-használat tárgyában a 2015. évre vonatkozó kérelem elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

a)      Wágner Mátyásné

b)     Marting Kft.

c)      Filep Andrea

d)     Jenővári Ildikó

e)      Egyed Ferenc - árubemutató

f)       Egyed Ferenc - pavilon

g)      Beke Károlyné – pavilon

h)     Beke Károlyné – árubemutató

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2015. január 9.

 

Tisztelettel:

                                    Tüskés Józsefné s.k.            

                                                 elnök