2015. július 3. - VKB

  M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2015. július 3-án (péntek) 9.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.


Napirendi pontok:

1.      Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2.      Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására (7.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.      Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere) (3.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.      Javaslat kisajátítási eljárások megindítására (14.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

5.      Javaslat a Budapest XXIII.., Házhajó u. 157. sz. (186593/81 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására (15.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

6.      Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és ingatlanok értékesítésére (16.)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

7.      Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

8.      Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről (21.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9.    Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) 22.számú mellékletét képező szabályozási terv (Gyáli patak és a Dobó utca közötti Duna parti tömbök) módosításával kapcsolatos partnerségi előzetes vélemények elbírálására 

      melléklet- véleményekre adott válaszok

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10.  Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (28.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

11.  Egyebek

12.  Javaslat közterület-használat tárgyában a 2015. évre vonatkozó kérelem elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

a)      Filep András

b)     Happy Vidámpark Kft. - búcsú

c)      OLGA-MARI Kft.

d)     Nagyistókné Ekler Éva „Szomszédünnep”

e)      Wágner Mátyásné

f)       Bakos Katalin - búcsú

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2015. június 26.

 

Tisztelettel:

                      

 

                                    Tüskés Józsefné s.k.

                                               elnök