2015. március 12. - VKB

 

M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2015. március 12-én (csütörtök) 11.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében (1239 Budapest, Hősök tere 12.),

melyre tisztelettel meghívom.


Napirendi pontok:

1.      Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2014. évben végzett munkájáról (22)

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök

2.   Javaslat a „málenkij robot”, a kaposvári sváb kegyeleti hellyel, valamint emléktábla elhelyezésével kapcsolatos kezdeményezések megtárgyalására (5)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.    Javaslat a kerületi településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára (6)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.      Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására Külső Vörösmarty utcai gázbekötéshez (7)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.      Javaslat kisajátítási eljárás megindítására (9)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

6.      Javaslat a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. ingatlan értékesítésére (10)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

7.      Javaslat vételi ajánlat megtételére (11)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

8.      Javaslat ingatlanok hasznosítására (13)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

9.      Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöld hulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására (14)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10.  Tájékoztató a 2014. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (19)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

11.  Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök

12.  Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építés iSzabályzat módosítására (Orbánhegy és környékére vonatkozó szabályozási terv)

Előterjesztő: Tóth András főépítész

13.  Egyebek

14.  Fellebbezés (zárt ülés) (24)

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

15.  Javaslat közterület-használat tárgyában a 2015. évre vonatkozó kérelem elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

a)      Olga-Mari Kft.

b)     Wágner Mátyásné

c)      Gottlieb Istvánné

d)     Barta Mária

e)      PMG Kft.

f)       Mészáros Tamás Beppinó Kft.

g)      Táncsics Mihály Művelődési Ház

h)     Marton Imre

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2015. március 6.

Tisztelettel:

                                    Tüskés Józsefné s.k.                      

                                                 elnök