2015. október 6. - VKB

  M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2015. október 6-án (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.Napirendi pontok:

 

1.     Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányainak meghatározására (7)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.     Javaslat a Tündérkert pályázatának átdolgozására (8)

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

3.     Javaslat a Tündérkert ütemezett továbbfejlesztésére  (9)

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

4.     Javaslat kerületi futópályák létesítésére (10)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.     Javaslat a kerület parkolási helyzetének javítására (11)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.     Javaslat kisajátítási eljárások megindítására és ingatlan megvásárlására (16)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

7.     Javaslat ingatlan értékesítésére (17)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

8.     Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/4 hrsz-ú természetben a Táncsics Mihály u. 63.fszt.4. szám alatti lakás) (18)

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

9.     Beszámoló a Kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtásával kapcsolatban (20) 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10.  Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének módosítására 

Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök

11. Javaslat a KVSZ 17-18. számú mellékletének (Dunaharaszti melletti horgásztó kialakítására kijelölt terület kiegészítő rendelkezései és szabályozási terve) hatályon kívül helyezésével kapcsolatos partnerségi és szakmai vélemények elbírálására 

Előterjesztő: Tóth András főépítész

12. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosításával (Orbánhegy és környékére vonatkozó szabályozási terv) kapcsolatos partnerségi és szakmai vélemények elbírálására

Előterjesztő: Tóth András főépítész

13.  Egyebek

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2015. október 2. 

 

 

Tisztelettel:

           

                                     Tüskés Józsefné s.k.

                                               elnök