2015. szeptember 8. - VKB

M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2015. szeptember 8-án (kedd) 13.30 órakor 

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.


Napirendi pontok:

 

1.     Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (4)

Előterjesztő: dr. Laza Margit

2.     Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására (7)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.    Javaslat a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS) kapcsolatos határidőn túl beérkezett szakmai vélemények elbírálására    melléklet- Javaslat határidőn túl beérkezett vélemények elbírálására

Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész

4.     Önálló képviselői indítvány (Soroksár, Grassalkovich út és Haraszti út karbantartása, kaszálása, permetezése BKV (HÉV) és közterületen) (9) 

Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

5.     Javaslat Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út (Hősök tere és Haraszti út közötti szakasz), valamint a Haraszti út (Grassalkovich út – Millennium telep közötti szakasz) teherforgalmi rendjének módosítására (12)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.    Javaslat Magyar Állam tulajdonában, MÁV Zrt. kezelésében lévő 184344 hrsz-ú ingatlanból 482 m2 terület bérbevételére (14) 

Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

7.     Javaslat köztéri műalkotás állítására (17)

Előterjesztő: Weinmann Antal alpolgármester

8.     A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves, főépítészi tájékoztató (20)

Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész

9.   Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök

10.  Egyebek

11.  Javaslat közterület-használat tárgyában a 2015. évre vonatkozó kérelem elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

a)     Filep András

b)    Matkóné Kovács Sarolta

c)     Terebesi Ferencné

d)    Olga-Mari Kft.

e)     Wágner Mátyásné

f)      Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete-Víztoronytér

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2015. szeptember 4. 

 

Tisztelettel:

           

                                     Tüskés Józsefné s.k.

                                               elnök