2016. április 5. - VKB

 M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2016. április 5-én (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.
Napirendi pontok:

 

1.     Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására (3)

      Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

2.     Javaslat az Orbánhegyi dűlő 34-50. szám előtt húzódó 20 kv-os hálózat bontásáról (4)

      Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

3.     Javaslat vételi ajánlat megtételére, telekalakítási szerződés jóváhagyására (185618/3 hrsz.) (8)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

4.     Javaslat az Önkormányzat tulajdonában levő zártkerti ingatlanok művelési ágának megváltoztatására (10)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

5.     Javaslat a 185752 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésekről (9.)

      Előterjesztő:  dr. Gróza Zsolt osztályvezető

6.     Egyebek

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2016. április 1.  

 

 

 

Tisztelettel:

           

 

                                     Tüskés Józsefné s.k.

                                               elnök