2016. január 12. VKB

 M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2016. január 12-én (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.


Napirendi pontok:


1.    Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat KVSZ módosításával kapcsolatos (M5 autópálya- Gyál melletti rekultivációs terület) partnerségi és szakmai vélemények elbírálására, továbbá a határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítására             melléklet- véleményekre adott válaszok

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.  Javaslat a kerületi településfejlesztési koncepció (TFK) munkaközi változatának véleményezésére 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.   Javaslat a Bp. XXIII., Táncsics Mihály u. (Hősök tere- Erzsébet utca közötti szakasz) közlekedési rendjének módosítására 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.     Javaslat fizetős parkolás bevezetésére (7)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.     Javaslat Soroksár központjában külön szintű közúti-vasúti aluljáró létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (8)

      Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

6.    Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlant érintő javítási munkákkal kapcsolatos- és az ingatlan hosszú távú hasznosítására vonatkozó döntések meghozatalára (10)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.     Javaslat ingatlanok hasznosítására (11)

       Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

8.     Javaslat a Budapest XXIII. Kenyér u. 19. (185752 hrsz.) ingatlan értékesítésére és a 113/2015.(III.17.) határozat hatályon kívül helyezésére (12)

      Előterjesztő:  dr. Gróza Zsolt osztályvezető

9.     Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 135. és 158. szám alatti, Kormányhivatal által használt ingatlanokba történő italautomaták telepítéséhez és működtetéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására (14)

      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

10.  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15)

       Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

11.  Egyebek

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2016. január 8.  

 

Tisztelettel:

           

 

                                     Tüskés Józsefné s.k.

                                               elnök