2016. május 3. - VKB

 

  M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2016. május 3-án (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.Napirendi pontok:


1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről (29)

Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető

2. Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről (30)

Előterjesztő: Szabó Gyula tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok 

3. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (32)

Előterjesztő: közalapítványok elnökei 

4. Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció (TFK) elfogadására (12)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

5.  Javaslat kerületi építési szabályzat (KÉSZ) elkészítésére (Soroksár felső , Duna melletti terület)

    melléklet-térkép (tervezési terület lehatárolása)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

6. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos vélemény kialakítására (13)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

7. Javaslat „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt vagy a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének kiépítésére (18)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

8. Javaslat felperesi pertársaság megalakítására (19)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

9. Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális célra történő átalakítására (23)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester    

10. Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 183379/16 hrsz.-ú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 3. szám alatti lakás) (25)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető         

11. Egyebek

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2016. április 29.  

 

Tisztelettel:

           

                                         Fuchs Gyula s.k.

                                               elnök-h.