2016. május 31. - VKB

 

M E G H Í V Ó

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2016. május 31-én (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.Napirendi pontok:


1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodással összefüggő rendeleteinek módosítására (1)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

 

2. Javaslat a 195271/8/A/8 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Szent László u. 161. III/6.  szám alatti lakás hasznosítására (10)

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

 

3. Javaslat a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan megtenni szükséges intézkedésekre (11)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

4. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről (14)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

 

5. Egyebek

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2016. május 27.  

 

 

 

Tisztelettel:

           

                                         Tüskés Józsefné s.k.

                                                      elnök