2016. március 8. (VKB)

M E G H Í V Ó
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2016. március 8-án (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.Napirendi pontok:

           1. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2015. évben végzett munkájáról (16)
    Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
           2. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (M5 autópálya – Gyál melletti rekultivációs terület) (4)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
           3. Javaslat a „Soroksári Ifjúsági Koncepció” elfogadására (5)
    Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
           4. Javaslat a Bp. XXIII. ker. Szitás utca részbeni szabályozása érdekében a 196197/9 helyrajzi számú, természetben az Alsókert utcában található ingatlan cseréjére (8)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
           5. Javaslat vételi ajánlattal kapcsolatos döntések meghozatalára (9)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     6.  Javaslat kisajátítási eljárás megindítására (10)
    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
           7.  Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (13)
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
           8.  Egyebek 
 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2016. március 3.  
 
 
Tisztelettel:
           
 
                                     Tüskés Józsefné s.k.
                                               elnök