2016. október 11. - VKB

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2016. október 11-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat nyilvános illemhely létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (Önálló képviselői indítvány) (6)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

2. Javaslat a 185862/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Templom u. 104. számú ingatlan földszintjén található üzlethelyiség hasznosítására (11)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

3. Tájékoztató a Budapest Főváros Önkormányzat TÉR-KÖZ pályázatára benyújtásra kerülő tervekről  (16)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (17)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2016. október 7.
 
 
                           Tisztelettel:
           
                                                                                       Tüskés Józsefné s.k.
                                                                                                elnök