2016. szeptember 6. - VKB

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2016. szeptember 6-án (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.
 

 

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Dél-budapesti harántoló irányú kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (7)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására (17)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

3. Javaslat a 195430, 195432-195433helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokkal kapcsolatos peren kívüli megegyezésre (22)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

4. A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves, főépítészi tájékoztató (24)
Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész

5. Egyebek

 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2016. szeptember 2.
 
 
                                             Tisztelettel:
           
                                         Tüskés Józsefné s.k.
                                                    elnök