2017. április 4. - VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
 2017. április 4-én (kedd) 13.30 órakor
 a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok:
1. Önálló képviselői indítvány (5)
    Előterjesztő: dr. Kolosi István Csaba képviselő
2.
Javaslat a 195419 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Temetősor – Nyír utcában található ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítésére (14.)
    Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
3.
Egyebek
 
 
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2017. március 31.
 
 
                              Tisztelettel:
           
                                                                      Tüskés Józsefné s.k.
                                                                               elnök