2017. január 10. - VKB

 
M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2017. január 10-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.
 
 
Napirendi pontok:
1. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évben történő felhasználására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

2. Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntések meghozatalára (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatban (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására (8.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Javaslat nyilvános illemhely létesítésére (9.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat Bolgár ivókút létesítésére (10.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7. Javaslat a „Szemétkommandó” létrehozására, működésének lehetőségeire és feltételeire (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Javaslat a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére (17.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

9. Javaslat a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Temetősor 5. szám alatt található pavilon bérbeadására (18.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

10. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

11. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2017. január 6.
 
                            Tisztelettel:
           
                                                                                Tüskés Józsefné s.k.
                                                                                            elnök