2017. június 27. - VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
 
2017. június 27-én (kedd) 13.30 órakor
 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.
 
 
Napirendi pontok:
1. Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására (5)
Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna SNNÖ elnöke
2. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) I.a. ütem tervezetére vonatkozó partnerségi és szakmai vélemények elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására (2)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására (6)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (14)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (19)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2017. június 23.
 
                             Tisztelettel:
           
                                                 Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök