2017. május 30. - VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
 
2017. május 30-án (kedd) 13.30 órakor
 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.
 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1. a. ütemével (Soroksár felső, Duna melletti terület) kpcsolatos partnerségi és szakmai vélemények elbírálására    melléklet- beérkezett válaszok és kérdések
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkák megvalósításának támogatására és a KEOP-KEHOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre megkötött MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására, továbbá a pénzügyi feltételek teljesítéséről szóló FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására (3)
         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester             
3. Javaslat a DIGI Kft. bérleti szerződéseinek módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására (10)
        Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
4. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről (15)
        Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
5. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2017. május 26.
 
                       Tisztelettel:
           
                                                                   Tüskés Józsefné s.k.
                                                                                elnök