2017. március 7. - VKB

  

M E G H Í V Ó

 a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2017. március 7-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.
 
 
 
 
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2016. évben végzett munkájáról (22.)
Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
2. Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök
3. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló új rendelet megalkotására (4.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal (bolgár ivókút) (5.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajó utca 25/A „felülvizsgálat alatt” számokon található, 561 m2 területű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítésére (13.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
7. Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására (16.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
8. Javaslat a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére (17.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
9. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására (18.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
10. Javaslat a 186059/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására (19.)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
11. Fellebbezés (zárt ülés) (23.)
Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető
12. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2017. március 3.
 
                               Tisztelettel:
           
                                                   Tüskés Józsefné s.k.
                                                               elnök