2017. november 28. - VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
 
2017. november 28-án (kedd) 13.30 órakor
 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat Soroksár településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet (TKR) tervezetére vonatkozó partnerségi vélemények elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára  mellékletek- TAK tervezet, rendelet-tervezet
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására és településképi rendelet megalkotására(3)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására (4)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2017. november 24.
 
 
                             Tisztelettel:
           
                                                       Tüskés Józsefné s.k.
                                                                    elnök