2017. október 3. - VKB

 

 M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
 2017. október 3-án (kedd) 13.30 órakor
 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására (2)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 2. számú Módosítására (5)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat soroksári elkerülő úttal kapcsolatos döntések meghozatalára (6)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
4. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására (12)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (21)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2017. szeptember 29.
 
                                Tisztelettel:
           
                                                 Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök