2017. október 31. - VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
 
 2017. október 31-én (kedd) 13.30 órakor
 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.
 
 
Napirendi pontok:
1. Javaslat a 184292 helyrajzi számú, természetben a Duna parton található ingatlan kártalanítási igényével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására (15.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének módosítására
     Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök
3. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2017. október 27.  
 
 
                        Tisztelettel:
           
                                                 Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök