2017. szeptember 5. - VKB

 M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
 
2017. szeptember 5-én (kedd) 13.30 órakor
 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirendi pontok:
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.a ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Duna melletti terület) (6)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára (7)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
4. Javaslat a térfigyelő rendszer 5 db új kamerával történő fejlesztéséhez szükséges kivitelezési költség elfogadásához (16)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató (31)
Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész
6. Tájékoztató a „HelpyNet” közbiztonsági rendszer féléves működéséről (32)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2017. szeptember 1.
 
 
Tisztelettel:
           
                                                 Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök