2018. január 16. VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
 
2018. január 16-án (kedd) 13.30 órakor
 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendeletének megalkotására (2)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Önálló képviselői indítvány (5) (Javaslat önkormányzati eb- és macskaivartalanítási program létrehozásáról szóló döntés meghozatalára)
Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona képviselő
3. Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére (14)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági határozatok határidejének módosítására (új KÉSZ 1.b, 1.c, 2.a, 3.a, 3.b ütem végrehajtási határidejének meghosszabbítása)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) további ütemeinek elkészítésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2018. évben történő felhasználására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
8. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon, vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. január 12.
 
 
Tisztelettel:
           
                                                 Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök