2018. július 3. - VKB

 

M E G H Í V Ó

 

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2018. július 3-án (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására (2)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

2. Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek átdolgozásával kapcsolatos költségek biztosítására (5)

    Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

3. Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására (6)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Táncsics Mihály utca 104. szám alatti épület kazáncseréjére (7)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre (8)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Közterületek elnevezésének kezdeményezése (10)

    Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető

7. Javaslat a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodára vonatkozó kötelezettségvállalásra és beruházási megállapodás megkötésére (11)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú Molnár-szigeten található „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések hatályon kívül helyezésére és kapcsolódó döntések meghozatalára (12)

    Előterjesztős: Geiger Ferenc polgármester

9. Javaslat a 186725 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására területrendezés és parkoló kialakítása céljából (15)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

10. Javaslat a (196196/6) helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szitás utcában található ingatlan forgalomképes üzleti vagyon körébe tartozásának megállapítására és kivett, beépítetlen területté történő átminősítésének kezdeményezésére, valamint telekalakítással vegyes csereszerződés megkötésére (16)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

11. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19)

      Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

12. Javaslat tervkészítéssel kapcsolatos végleges döntés meghozatalára

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

13. Javaslat a KÉSZ II .a. ütemével kapcsolatos előzetes partnerségi vélemények elbírálására;  melléklet- tervezői válasz

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

14. Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének módosítására

     Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök

15. Egyebek

16. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés) (23)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2018. június 29.                                           

 

                                            Tisztelettel:          

     

    

                                                                         Tüskés Józsefné s.k.

                                                                                     elnök