2018. május 29. - VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2018. május 29-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat állásfoglalás kialakítására ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban (8)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára (9)
    Előterjesztős: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére (10)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
5. Javaslat a 186715 és 186798 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegy településrészen található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére (11)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető 
6. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről (13)
    Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
7. Javaslat tervkészítéssel kapcsolatos döntés felülvizsgálatára
    Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester       
8. Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára  (zárt ülésre javasolt) (18)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester       
9. Javaslat az 184693 helyrajzi számú, természetben az 1238 Budapest, Lovas u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára    (zárt ülésre javasolt) (19)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
10. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. május 25.                                       
 
                           Tisztelettel:       
                     
                                                Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök