2018. március 6. VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2018. március 6-án (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (26)
Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető
2. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2017. évben végzett munkájáról (27)
Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
3. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozatalára (2)
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
4. Javaslat a fás szárú növények védelméről szóló helyi rendelet megalkotására (6)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződések megkötésére (13)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata középtávú (2019-2023) Vagyongazdálkodási Koncepciójának elfogadására (14) (A melléklet nagy terjedelme miatt a mellékelt CD-n tekinthető meg.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat a (186834/1), (186835/1), (186837/3), (186838) valamint (186850/4) helyrajzi számú (természetben: Bp. XXIII. Jakab apostol u.) ingatlanok T-100097 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére (17)
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
8. Javaslat a (186815/4), (186818/3) valamint (186819/3) helyrajzi számú ingatlanok (természetben: Bp. XXIII. Csodaszarvas u.)  T-100098 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő egyesítésére vonatkozó telekalakítási eljárás kezdeményezésére (18)
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
9. Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (25)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
10. Javaslat állásfoglalás kialakítására üzemanyagtöltő állomás  létesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
11. Javaslat a Molnár-sziget déli csücsök területére vonatkozó beépítési koncepciókkal kapcsolatos vélemény kialakítására
mellékletek- alternatív javaslatok, részletesen kidolgozott beépítési terv
Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész
12. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 4. ütemének (Péteri-major és az új M0 autóút térsége) kidolgozásával kapcsolatos döntés módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
13. Egyebek
14. Javaslat a Budapest, XXIII. kerület, Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon és környezetében feltárt talaj- és talajvíz - szennyezés kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció és beavatkozási terv elbírálására (zárt ülés) (1) (A melléklet nagy terjedelme miatt a mellékelt CD-n tekinthető meg.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc
 
Sürgősséggel tárgyalandó:

 Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1. b. ütemével (Soroksár felső, Molnár-sziget) kapcsolatos szakmai vélemények elbírálására,  rendelet-tervezet KÉSZ 1.b. üteme

 mellékletek- beérkezett vélemények, 1.számú melléklet térkép 02, 1. számú melléklet térkép 03, 1. számú melléklet térkép 04, 2. számú melléklet térkép 02, 2.számú melléklet térkép 03,
2. számú melléklet térkép 04
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. március 2.      
                                    
                                  Tisztelettel:         
 
          
                                                     Tüskés Józsefné s.k.
                                                               elnök