2018. november 27. - VKB

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2018. november 27-én (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására (3.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújításának előzetes kötelezettség vállalására (7.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára (8.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a 185716 hrsz.-ú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található „büfé” vonatkozásában gazdagodási megállapodás megkötésére (11.) - KIOSZTÓS

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

5. Javaslat a Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (12.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

6. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatti található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására (17.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

7. Egyebek

8. Javaslat a Budapest XXIII., Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) (22.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2018. november 23.                         

 

 

 

                     Tisztelettel:                   

 

 

 

 

                                              Tüskés Józsefné s.k.

                                                           elnök