2018. október 2. - VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2018. október 2-án (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok:
 
1. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére (2)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.c. ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, központi terület) (3)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Javaslat az Eperföld utcában építendő járda Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (6)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat a 123-as jelzésű autóbusz menetrendjének módosításával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására (7)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a 196397/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy településrészen található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére (9)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
 
6. Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (12)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Egyebek
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. szeptember 28.                                          
 
                        Tisztelettel:      
 
                      
                                                 Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök