2018. szeptember 4. - VKB

 

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2018. szeptember 4-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
 
1. Önálló képviselői indítvány – Javaslat a Szent Sebestyén szobor körüli térburkolat kiépítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára (5)
    Előterjesztő: Egresi Antal képviselő

2. Önálló képviselői indítvány – Javaslat a Tündérkert szabadtéri fitness eszközök fölé napvitorla létesítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára (6)
    Előterjesztő: Egresi Antal képviselő

3. Javaslat víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (7)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat Budapest XXIII. kerület Soroksár területén új játszóterek, pihenőkertek, kialakítására koncepcióterv és tervezési költségvetés alapján (8)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat „Nemzeti Ovi-Sport Program” megvalósítására (9)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Közterületek elnevezésének kezdeményezése (11)
    Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető

7. Javaslat a 185003 és 184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 Budapest, Új élet utcában található) ingatlanok hasznosításáról szóló határozat felülvizsgálatára (17)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

8. Javaslat a 186730/1 és 186730/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegy településrészen található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére (19)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

9. Javaslat elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (21)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10. Jelentés a főépítész 2014-2018. közötti tevékenységéről (22)
     Előterjesztős: Tóth András mb. főépítész

11. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és 1. c ütemével (Soroksár központi terület) kapcsolatos szakmai vélemények elbírálására mellékletek- rendelet- tervezet; beérkezett szakmai vélemények-válaszok; térkép 1.sz.; térkép 2.sz.; térkép 4. sz.;  térkép 5.sz. ; térkép 7.sz.
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

12. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. augusztus 31.                                             
 
                                          Tisztelettel:   
 
                         
                                                                  Tüskés Józsefné s.k.
                                                                             elnök