2019. április 2. - VKB

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2019. április 2-án (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok:
 
1. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről (17)
    Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető
 
2. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására (4)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felülvizsgált, aktualizált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására (7)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében büfé üzemeltetéséről és a bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára (11)
    Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
 
6. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 2.a, 2.b, 3.a és 3. b ütemének tervezetére vonatkozó partnerségi és szakmai vélemények elbírálására
1. számú melléklet- 2/A partnerségi véleményezési szakasz lezárása; 2. számú melléklet - 2/b ;  3. számú melléklet- 3/a;  4. számú melléklet- 3/B
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
7. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. március 28.                                    
 
                                 Tisztelettel:           
 
                 
                                                                     Tüskés Józsefné s.k.
                                                                               elnök