2019. április 30. - VKB

 

 M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
 
2019. április 30-án (kedd) 13.30 órakor
 
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
 
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirendi pontok:
 
1. Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről (15) (2019. május 3-án kerül megküldésre)-KIOSZTÓS
Előterjesztő: Szabó Gyula tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok
 
2. Beszámoló a közalapítványok 2018. évi működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (16) (A Soroksári Dunáért és Városfejlesztéséért Közalapítvány beszámolója kiosztós)
Előterjesztő: közalapítványok elnökei
 
3. Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződés megkötésére (17)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére (3)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
6. Javaslat Hosszútávú Vagyongazdálkodási Terv elfogadására – KIOSZTÓS (9)
Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
 
7. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának elkészítésére (Vízisport utcai üdülőtelkek övezetátsorolása) - Térkép
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. április 26.                                       
 
                                           Tisztelettel:                            
                                                            Tüskés Józsefné s.k.
                                                                            elnök