2019. január 15. - VKB

 

M E G H Í V Ó
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2019. január 15-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
1. Közterületek elnevezésének kezdeményezése (17)
    Előterjesztő: Marótiné S. Ildikó osztályvezető
2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Építészeti örökségvédelmi támogatás 2018.” című pályázatán való részvételre (18)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (22)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
4. A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató (23)
    Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész
5. Javaslat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének módosítására
    Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök
6. Javaslat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági határozatok határidejének módosítására (új KÉSZ 2.a,2.b, 3.b és 4. ütem végrehajtási határidejének meghosszabbítására)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat a  Környezetvédelmi Alap 2019. évben történő felhasználására
    Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
8. Egyebek
9. Javaslat fellebbezés elbírálására (zárt ülés) (25)
    Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. január 11.                                       
 
                                    Tisztelettel:          
 
                  
                                                             Tüskés Józsefné s.k.
                                                                          elnök