2019. június 25. - VKB

 

  M E G H Í V Ó
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2019. június 25-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1.Tájékoztatás a BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának 2014 – 2018. közötti tevékenységéről (22)
   Előterjesztő: Dr. Zádori Magdolna kerületi tisztifőorvos asszony
2. Javaslat állásfoglalás kialakítására kisvárosias lakóövezeti paraméterek megváltoztatásával kapcsolatban (KÉSZ 3. a. ütem)
melléklet- kisvárosias lakóövezet térkép
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat településrendezési szerződés megtárgyalására (KÉSZ 2.a. ütemének területét érintő lakópark fejlesztéssel kapcsolatos óvodai férőhely biztosítása) (4)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 2.a-b. ütemének (Soroksár alsó terület) és 3.a-b. ütemének (Újtelep és M5 autópálya térsége, bevásárlóközpont és a botanikus kert környéke) jóváhagyására (5)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat a Haraszti út – M0 autópálya között tervezett közúti kapcsolat lehetséges változataival kapcsolatban állásfoglalás kialakítására (6)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára (7)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntések meghozatalára (külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett terület és a Szamosi Mihály sportpálya területe) (8)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
9. Javaslat a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. tulajdonú, 186893 hrsz-ú ingatlan használatára szóló Kártalanítási Megállapodás megkötésére – KIOSZTÓS (9)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
10. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításra - (2019. június 28-án kerül megküldésre) (10)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
11. Önálló képviselői indítvány (Csapadékvíz elvezetés, bővítés)  (11)
    Előterjesztő:         Tüskés Józsefné képviselő
                               Mizák Zoltán képviselő
12. Önálló képviselői indítvány (Soroksár forgalmának feltérképezése)  (12)
     Előterjesztő:         Tüskés Józsefné képviselő
                                Mizák Zoltán képviselő
13. Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira (14)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
14. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21)
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
15. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (ZÁRT ülés) (24)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
16. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Csónakos dűlő területére vonatkozó  településrendezési előírások megváltoztatásával kapcsolatban (KÉSZ 1. a ütem)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
17. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával (Vízisport  utcai üdülőtelkek övezetátsorolása) kapcsolatos partnerségi vélemények elbírálására
melléklet-Vízisport utca partnerségi válaszok
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
18. Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére ( külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett terület és a Szamosi Mihály sportpálya területe) 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
19. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. június 21.                                       
 
                               Tisztelettel:        
                    
                                             Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök