2019. május 28. - VKB

 

 

M E G H Í V Ó
 
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2019. május 28-án (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
2. Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira (9)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Kő utca, illetve Tószeg utca gázellátással kapcsolatos igénybevétele tárgyában (10)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére a Budapest XXIII. kerület Zsilvölgy utca növelt kisnyomású gázelosztó vezeték építése céljából történő igénybevétele tárgyában (11)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
5. Javaslat a 186790/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, János apostol utcában található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére (18)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
6. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről (22)
    Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
 
7. Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. május 24.                                       
 
                            Tisztelettel:       
                     
                                              Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök