2019. március 5. - VKB

M E G H Í V Ó
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart
2019. március 5-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2018. évben végzett munkájáról (20)

Előterjesztő: Varga Szimeon

2. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Javaslat többletkötelezettség vállalására az „Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése” tárgyú közbeszerzés eljáráshoz (3)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat Soroksár fejlődését jelentősen elősegítő kiemelt fejlesztési célok meghatározására (4)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat a Vízisport utcai üdülőtelkek övezetátsorolására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára (5)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat a DIGI Kft. mobilszolgáltatásainak bővítéséhez szükséges bázisállomás létesítésére kötött, a Grassalkovich Antal Általános Iskola (186053 hrsz., természetben Grassalkovich út 169.) épületének tetőszerkezetét érintő bérleti szerződés módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására (15)

Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

7. Javaslat a Budapest XXIII., 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására – KIOSZTÓS (16)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

8. Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (18)

Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

9. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről (19)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10. Javaslat a Haraszti út M0 autópálya között tervezett közúti kapcsolat lehetséges változataival kapcsolatban állásfoglalás kialakítására  - térkép

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

11. Egyebek

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2019. március 1.                                      

 

                                        Tisztelettel:                            

                                                              Tüskés Józsefné s.k.

                                                                         elnök