2019. október 1. - VKB - Rendkívüli ülés

M E G H Í V Ó
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
rendkívüli ülést tart
2019. október 1-én (kedd) 13.30 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

A rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésben foglaltak szerinti döntés meghozatala azért nem tűr halasztást, mert a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosítás hatályba lépése kell ahhoz, hogy a kiemelt fejlesztési területek esetében a szükséges településrendezési elhatározásokat végre lehessen hajtani. Amennyiben a döntés meghozatalára csak az új Képviselő-testület felállása után kerül sor, akkor veszélybe kerülhet a tervezett beruházások megvalósítása.
 
 
Napirendi pont:
Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával (kiemelt fejlesztési területek) kapcsolatos partnerségi eljárás lezárására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. szeptember 30.                                          
 
 
                            Tisztelettel:                            
                                              Tüskés Józsefné s.k.
                                                           elnök