2019. szeptember 3. - VKB

 

 

  

M E G H Í V Ó

 

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart

2019. szeptember 3-án (kedd) 13.30 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

2. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (Vízisport utcai üdülőtelkek övezet átsorolása) (4)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

3. Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekt keretében új vállalkozási szerződés megkötésére (6)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

4. Javaslat az Orbánhegyi csapadékvíz elvezetés főgyűjtő gerinc építés projekt tartalékkeretének felhasználásához fedezet biztosítására (7)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztálya által 2019. I. félévben elvégzett feladatokról (20)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

 

6. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról és javaslat a stratégiával kapcsolatos döntések meghozatalára (21)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

7. A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató (22)

    Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész

 

8. Egyebek

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2019. augusztus 30.                                             

 

 

                    Tisztelettel:   

 

                         

                                                Tüskés Józsefné s.k.

                                                           elnök