2015. április 14.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetésekről, elismerő címekről és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
melléklet- rendelet tervezet

2. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.)önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

4. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz.rendelet módosítására (Apostolhegy területére vonatkozó szabályozási terv módosításának elfogadására)   mellékletek - rendelet tervezet KVSZ módosítás, térkép

5. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Sorroksár Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására  
mellékletek- 2014. évi szöveges beszámoló zárszámadás, rendelet-tervezet, 2014. évi táblázat

6. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradvány elfogadására

7. napirendi pont: Javaslat gazdasági program elfogadására

8. napirendi pont: Javaslat a Rendészeti Osztály közterület-felügyelői létszámának bővítésére, ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal állományi létszámának megemelésére

9. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány   melléklet- önálló képviselői indítvány

10. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

11. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásához önkormányzati véleménynyilvánításra

12. napirendi pont: Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

13. napirendi pont: Javaslat ingatlanok hasznosítására

14. napirendi pont: Javaslat kisajátítási eljárás megindítására

15. napirendi pont: Javaslat rendezési terv végrehajtására és kötelezettség vállalására

16. napirendi pont: Javaslat elővásárlási jognyilatkozat megtételére

17. napirendi pont: Tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről és javaslat a 2014. évi éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására
mellékletek- 2014. évi ellenőrzési jelentés,  ESZI  összefoglaló jelentés

18. napirendi pont: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2014. évi munkájáról

19. napirendi pont: Beszámoló a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására

20. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására

21. napirendi pont: Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról

22. napirendi pont: Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

23. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására

24. napirendi pont: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtott támogatásra

25. napirendi pont: Javaslat a katasztrófavédelem támogatására

26. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (zárt ülés) 

27. napirendi pont:  Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt) 

28. napirendi pont: Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (2015. május 12-ei ülésre javasolt) 

 

Sürgősséggel tárgyalandó:

Javaslat BKISZ projekt fel nem használt tartalékkeret terhére a Bp. XXIII. kerület közigazgatási területén megvalósuló szennyvízcsatornák kerületi önrész hozzájárulásának vállalására és a Fővárosi Önkormányzat részére történő megfizetésére a Fejlesztési Megállapodásban rögzítettek szerint