2015. december 8.

1. napirendi pont: Javaslat az egyes sporttal összefüggésben alapított önkormányzati elismerő címek adományozásának hatáskörét szabályozó rendeletek módosítására

2. napirendi pont: Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletek módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Gyáli patak és a Dobó utca közötti Duna parti tömbök területére vonatkozó szabályozási terv)
mellékletek- rendelet tervezet, 1. számú térkép, 2. sz. térkép SZT 1, 2. sz. térkép SZT 2

4. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezés iés Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003. (VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Orbánhegy)

5. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására      melléklet- táblázat

6. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadására

7. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi ellenőrzési terv és a stratégiai ellenőrzési terv módosításának elfogadására    mellékletek- Ellenőrzési terv, Stratégiai terv módosítása

8. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Busz díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra

9. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Sororksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására   melléklet- Esélyegyenlőségi terv

10. napirendi pont: Javaslat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

11. napirendi pont: Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. évi működéséről

                              Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására

 

12. napirendi pont: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház részére nyújtott támogatásra

13. napirendi pont: Javaslat használati megállapodások megkötésére

14. napirendi pont: Javaslat távközlési állomás és kábelhálózat létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (Digi Kft.)

15. napirendi pont: Javaslat a NET Zrt. által megvásárolt ingatlanok ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésére

16. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185620 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára

17. napirendi pont: Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185852/0/B/2 hrsz-ú természetben a Templom u. 88. fszt. 4. szám alatti lakás)

18. napirendi pont: Javaslat távközlési bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére (Telenor Magyarország Zrt.)

19. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (Kiosztós)

20. napirendi pont: Beszámoló a Centrum Televízió működéséről

21. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről