2015. július 7.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

melléklet-táblázat

3. napirendi pont: Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására

4. napirendi pont: Javaslat a XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújításának támogatására

5. napirendi pont: Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésére

6. napirendi pont: Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásért Alapító Okiratának módosítására

7. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

8. napirendi pont: Javaslat a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására

9. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány

10. napirendi pont: Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere)

11. napirendi pont: Javaslat ,,Energiatakarékos karácsony!- fenntartható karácsonyi fénydekorációs termékek beszerzésére" kiírt pályázaton való részvételre

12. napirendi pont: Javaslat parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra

13. napirendi pont: Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére

14. napirendi pont: Javaslat kisajátítási eljárások megindítására

15. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII., Házhajó u. 157. sz. (186593/81 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására

16. napirendi pont: Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és ingatlanok értékesítésére

17. napirendi pont: Javaslat Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos praxisjogáról az önkormányzat részére történő lemondásának elfogadása és a 4. számú gyermek háziorvosi körzet betöltetlenné nyilvánítása

18. napirendi pont: Javaslat tulajdonosi hozzájáruláshoz

19. napirendi pont: Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről

20. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

21. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért" napok előkészítéséről

22. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról

23. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. munkájáról

24. napirendi pont: Javaslat az I.sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

25. napirendi pont: Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat elbírálására (zárt ülés)

26. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)

27. napirendi pont: Javaslat ,, Soroksár Díszpolgára" cím és ,,Soroksárért Érdemérem" adományozására (zárt ülés)

28. napirendi pont: Javaslat az ,,Év Kerületi Polgárőre" cím adományozására (zárt ülés)

29. napirendi pont: Fellebbezések (zárt ülésként kezelendő) 

Törvényes képviselő által benyújtott bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos döntés elleni fellebbezés

Törvényes képviselő által benyújtott bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos döntés elleni fellebbezés

30. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről (levételre javasolt)

Sürgősséggel tárgyalandó:

Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására, valamint a támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására

Javaslat elvi döntések meghozatalára

Javaslat a Bp. XXIII. ......hrsz-ú ingatlan ügyében állásfoglalás kialakítására