2015. június 9.

1. napirendi pont:  Javaslat ,,Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételre (Sósmocsár u. orvosi rendelő, Pistahegyi köz Óvoda)

2. napirendi pont: Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere) 
melléklet- Látványterv

3. napirendi pont: Javaslat köztéri műalkotás állításával kapcsolatos pályázat kiírására

4. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (Telekvásárlás, parkoló udvar kialakítása, rézsű felújítása, védőkorlát pótlása, kanyarodósáv bővítése)

5. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (A Tündérkert fejlesztése a tömegsport irányába, és az ehhez kapcsolódó közműfejlesztések)

6. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (A Soroksár 1. Posta működéséről szóló tájékoztató kérésével kapcsolatos döntés)

7. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (Javaslat kárpátaljai magyarok megsegítésére)

8. napirendi pont: Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésére (Bp. XXIII. 185901/0/A/3 hrsz-ú, természetben Táncsics M.u. 63. fszt. 3-4. szám alatti ingatlan)

9. napirendi pont: Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési módjának meghatározására

10. napirendi pont: Javaslat kisajátítási eljárás megindítására

11. napirendi pont: Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére

12. napirendi pont: Javaslat a közoktatási intézmények működtetéséről szóló döntés meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Intézményében kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók elismerésére

14. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről

15. napirendi pont: A XXIII. Tankerület tájékoztatója az oktatási intézmények munkájáról

16. napirendi pont:  Beszámoló a Főnix Med működéséről

17. napirendi pont: Javaslat a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

18. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

 

Sürgősséggel tárgyalandó napirendi pontok: