2015. május 12.

1. napirendi pont: Javaslat -önálló képviselői indítványra-a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására    melléklet- IVE frakció indítványa

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására      melléklet- táblázat

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2015. évi I. negyedévi tájékoztató elfogadására

mellékletek - szöveges tájékoztató, táblázat

5. napirendi pont: Javaslat a 2015. évi ellenőrzési terv módosítására   melléklet- 2015. évi ellenőrzési terv módosítása

6. napirendi pont: Javaslat földgáz-kereskedelmi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

7. napirendi pont:  Javaslat ,,A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések" támogatására kiírt pályázaton való részvételre

8. napirendi pont: Javaslat kártérítés megítélésére

9. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

10. napirendi pont: Javaslat a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság létrehozásával kapcsolatos megállapodás megkötésére

11. napirendi pont:  Javaslat a Budapest XXIII. ker. Szőlődomb u. 21. ingatlan értékesítésének módjának meghatározására

12. napirendi pont: Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára Dr. Csima Alfréd háziorvos részére

13. napirendi pont: Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma háziorvos részére

14. napirendi pont: Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára dr. Mikovcsák Judit fogszakorvos részére

15. napirendi pont: Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára Dr. Szabó Nikolett háziorvos részére

16. napirendi pont: Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatói megbízására

17. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról      melléklet 2014. évi beszámoló

18. napirendi pont:  Beszámoló  a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

19. napirendi pont: Beszámoló az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi munkájáról

20. napirendi pont: Beszámoló az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerületi Szenvedélybetegek Nappali Intézményének munkájáról

21. napirendi pont: Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására Klébl Márton Közalapítvány

Beszámoló Soroksár Sportjáért Közalapítvány,

Beszámoló- Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány működéséről,
mellékletek- Soroksár Dunáért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának véleménye, közhasznúsági melléklet

22. napirendi pont: Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére

23. napirendi pont:  Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszerdazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások érdemi elbírálására

24. napirendi pont:  Javaslat közterület-használati díj részletfizetési kérelmének tárgyában benyújtott kérelem elbírálására (Blacktango-Residence Kft.) (zárt ülés)

25. napirendi pont:  Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra  (zárt ülés)

26. napirendi pont:  Kitüntetési javaslat Semmelweis Napra (zárt ülés)

27. napirendi pont: Fellebbezés (zárt ülés)