2015. március 17.

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata,a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotására
mellérlet-rendelet tervezet készpénzben történő  kifizetések pénzügyi teljesítése

2. napirendi pont: Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására

3. napirendi pont: Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek, valamint az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a Polgármester 2015. évi rendes szabadságának ütemezésére

5. napirendi pont: Javaslat a ,,málenkij robot", a kaposvári sváb kegyeleti hellyel, valamint emléktábla elhelyezésével kapcsolatos kezdeményezések megtárgyalására

6. napirendi pont: Javaslat a kerületi településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására Külső Vörösmarty utcai gázbekötéshez

8. napirendi pont: Javaslat a Molnár-szigeti ,,Tündérkert" működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára

9. napirendi pont: Javaslat kisajátítási eljárás megindítására

10. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. ingatlan értékesítésére

11. napirendi pont: Javaslat vételi ajánlat megtételére

12. napirendi pont: Javaslat öröklési szerződés megkötésére

13. napirendi pont: Javaslat ingatlanok hasznosítására

14. napirendi pont: Javaslat a Főváros Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöld hulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására

15. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtott támogatásra

16. napirendi pont: Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására

17. napirendi pont: Javaslat a Bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására

18. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról

19. napirendi pont: Tájékoztató a 2014. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

20. napirendi pont: Tájékoztató a szociális helyzetről

21. napirendi pont: Tájékoztató a 2014. évi ingatlankezelésről

22. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2014. évben végzett munkájáról

23. napirendi pont: Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról

mellékletek (beszámolók) - Erzsébeti -Soroksári Mozgássérültek Egyesülete;  Magyar Vöröskereszt XX-XXIII. kerületi Szervezete; Soroksári Karitász Alapítvány; Alfa Karitatív Egyesület

24. napirendi pont: Fellebbezés (zárt ülés)

25. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. gazdálkodásáról (levételre javasolt)

26. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. gazdálkodásáról (levételre javasolt)