2015. november 10.

1. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012.(XII.28.) rendelet módosítására

Kiegészítés: helyi támogatás rendeletmódosítás

3. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Horgásztó területére vonatkozó szabályozási terv hatályon kívül helyezése)     melléklet- rendelet-tervezet

4. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására      melléklet- táblázat

5. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról

mellékletek- Tájékoztató a 2015. III. negyedévi gazdálkodásról (szöveges); táblázat

6. napirendi pont: Javaslat a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötendő Partnerségi együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat közalkalmazottak jutalmazására

8. napirendi pont: Javaslat fogászati röntgen szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos döntés valamint fogászati panoráma röntgen beszerzésére vonatkozó döntés meghozatalára

9. napirendi pont: Javaslat Dr. Udvar Irén gyermek háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő ellátására

10. napirendi pont:  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. és a Táncsics Mihály u. 45. alatti ingatlanok megvásárlására

11. napirendi pont: Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására

12. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 185005/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozó használati megállapodás megkötésére

13. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület Molnár-sziget 196856 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítésére

14. napirendi pont: Tájékoztató a bérletek és haszonbérletek alakulásáról

15. napirendi pont:  Javaslat a Nonprofit Kft-k ügyvezető igazgatóinak jutalmazására (levételre javasolt) 

16. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára (levételre javasolt) 

 

Kiosztós

Javaslat megállapodás megkötésére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére

Javaslat az 533/2015. (X.13.) határozat módosítására (Aranykereszt)