2015. október 13.

1. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat ASP informatikai rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos döntés meghozatalára

4. napirendi pont: Javaslat Kormányablak kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára (Kiosztós)

5. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII., Pistahegyi köz 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése tárgyában

6. napirendi pont: Javaslat ,,A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező,- Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott- költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás" elfogadására

7. napirendi pont: Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányainak meghatározására  mellékletek- kivonat 104/2015. (III.17.) határozat,  előzetes fejlesztési irányok,
helyzatfeltáró, helyzetértékelő munkarész

8. napirendi pont: Javaslat Tündérkert pályázatának átdolgozására

9. napirendi pont: Javaslat a Tündérkert ütemezett továbbfejlesztésére  melléklet- hosszútávú fejlesztési koncepció összefoglalója

10. napirendi pont: Javaslat kerületi futópályák létesítésére

11. napirendi pont: Javaslat a kerület parkolási helyzetének javítására   mellékletek- Parkolási lehetőségek vizsgálata; térkép 1. Soroksár; térkép 2. Orbánhegy

12. napirendi pont: Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)

13. napirendi pont: Beszámoló az ,,állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról" szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2014. évi teljesüléséről

14. napirendi pont: Javaslat ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Aranykereszt)

15. napirendi pont: Javaslat Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozására és az azzal kapcsolatos döntések meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat kisajátítási eljárások megindítására és ingatlan megvásárlására

17. napirendi pont: Javaslat ingatlan értékesítésére

18. napirendi pont: Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/4 hrsz-ú természetben a Táncsics Mihály u. 63. fszt. 4. szám alatti lakás)

19. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

20. napirendi pont: Beszámoló a Kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtásával kapcsolatban  mellékletek- kivonat 495/2014. (IX.09.) határozat; térképek

21. napirendi pont: A nevelési intézmények beszámolója a 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól

mellékletek- I.sz. Összevont Óvoda beszámolója; II.sz. Napsugár Óvoda beszámolója; III.sz Összevont Óvoda beszámolója

22. napirendi pont: Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából (zárt ülés)


Kiosztós

Javaslat Kormányablak kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára