2015. szeptember 15.

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására       melléklet- táblázat

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi I. féléves beszámolójának elfogadására
mellékletek- beszámoló a gazdálkodásról, táblázat

3. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására     melléklet- táblázat

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáró lszóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. napirendi pont: Javaslat egyes szociális rendeletek módosítására

6. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az orvosi körzethatárok megállapításáról szóló 27/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról és az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására
mellékletek- határozatok, BM összefoglaló értékelés, BM tájékoztató szakmai megfelelőségről, ITS megalapozó jóváhagyásra, ITS stratégiai jóváhagyásra

8. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

9. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány(Sororksár, Grassalkovich út és Haraszti út karbantartása, kaszálása, permetezése BKV (HÉV) és közterületen)

10. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány (Javaslat Ifjúsági stratégiai elkészíttetésére)

11. napirendi pont: Javaslat 2016. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

12. napirendi pont: Javaslat Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út (Hősök tere és Haraszti út közötti szakasz), valamint a Haraszti út (Grassalkovich út- Millenium telep közötti szakasz) teherforgalmi rendjének módosítására

13. napirendi pont: Javaslat kártérítési felelősség elismerésére

14. napirendi pont: Javaslat Magyar Állam tulajdonában, MÁV Zrt. kezelésében lévő 184344 hrsz-ú ingatlanból 482 m2 terület bérbevételére

15. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra

mellékletek- csatlakozási nyilatkozat, A típusú pályázati adatlap, B típusú pályázati adatlap

16. napirendi pont: Javaslat közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására

17. napirendi pont: Javaslat köztéri műalkotás állítására

18. napirendi pont: Javaslat ingatlan megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára

19. napirendi pont: Javaslat soroksári sváb tájházzalkapcsolatos döntések meghozatalára

20. napirendi pont: A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves, főépítészi tájékoztató    melléklet-térkép

21. napirendi pont: Tájékoztató a Sororksári Intézményellátó Központ gazdálkodásáról

22. napirendi pont: Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)