2016. április 12.

1. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására

4. napirendi pont: Javaslat az Orbánhegyi dülő 34-50.szám előtt húzódó 20kv-os hálózat bontásáról

5. napirendi pont: Javaslat a Bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására

6. napirendi pont: Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

melléklet-Hirdetmény

7. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 175. szám alatti ingatlan eladási ajánlatával kapcsolatos döntés meghozatalára

8. napirendi pont: Javaslat vételi ajánlat megtételére, telekalakítási szerződés jóváhagyására (185618/3 hrsz.)

9. napirendi pont: Javaslat a 185752 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésekről 

10. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában levő zártkerti ingatlanok művelési ágának megváltoztatására

11. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület Meddőhányóutcai (Kápolna) ingatlanmegosztással történő tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges nyilatkozat megtételére

12. napirendi pont: Javaslat pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezésére

13. napirendi pont: Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2015. évi munkájáról

14. napirendi pont: Beszámoló a Galéria '13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására

15. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által a 2015. évben felhasználásra került csekély összegű (,,de minimis") és célzott támogatásról, a társaság 2015. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására

16. napirendi pont:  Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására  (zárt ülésre javasolt)

17. napirendi pont:  Javaslat ,,Év Pedagógusa" cím, ,,A Kerület Hűséges Közalkalmazottja" cím és a ,,Soroksár Gyermekeiért" kitüntetés adományozására (zárt ülés)

18. napirendi pont: Fellebbezés (zárt ülés)

19. napirendi pont:  Javaslat a 43/2016. (I.29.) határozat hatályon kívül helyezésére, és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-04476-2/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás ismételt elbírálására (zárt ülés) (KIOSZTÓS) 

20. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (2016- május 10-ei képviselő-testületi ülésre javasolt)

21. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának megállapítására  (2016. május 10-ei képviselő-testületi ülésre javasolt)

22. napirendi pont: Javaslat a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről ( 2016. május 10-ei képviselő-testületi ülésre javasolt)