2016. december 6.

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására - melléklet-táblázat

2. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök.sz. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére
( jogszabályi harmonizáció érdekében történő felülvizsgálat) 
melléklet-rendelet-tervezet

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotására -
melléklet- rendelet-tervezet

4. napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

5. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv elfogadására 
melléklet- 2017. évi ellenőrzési terv

6. napirendi pont:  Javaslat a köznevelési intézmények működtetésének átadására
mellékletek: megállapodás (1.sz.melléklet); vagyonkezelési szerződés (2.sz. melléklet)

7. napirendi pont: Önálló képviselői indítvány -
Jegyzői észrevétel

8. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv elfogadására
melléklet- Cselekvési terv 2016.

9. napirendi pont: Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén ,,Soroksár Busz" díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra 

10. napirendi pont: Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

11. napirendi pont: Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására Gyál és Budapest közötti közigazgatási határ módosításával kapcsolatosan

12. napirendi pont: Javaslat a ,,HelpyNet" közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére

13. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötésére

14. napirendi pont: Javaslat ingatlanok értékesítésére  (a 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vecsés út 26. fsz. 4. szám, a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 121. fsz. 3. szám és a 186059/0/A/5 helyrajzi szám alatti, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. sz. alatti lakások)

15. napirendi pont: Javaslat a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület  Hősök tere 36. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat Budapest XXIII. ker. 186706 és 186707 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos  kisajátítási eljárás megindítására

17. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. ker. 187702 hrsz. ingatlan megvásárlására

18. napirendi pont: Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötésére

19. napirendi pont: Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII.ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára

20. napirendi pont: Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára

21. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében használati megállapodás megkötésére

22. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerületben egészségügyi alapellátást végző egészségügyi  szolgáltatók betegirányító rendszerének kialakítására

23. napirendi pont: Javaslat megállapodás megkötésére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére

24. napirendi pont: Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről - Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására


25. napirendi pont: Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatói megbízására (zárt ülés)

26. napirendi pont:
Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Intézményvezetői pályázatának elbírálására (zárt ülés)

27. napirendi pont: Javaslat a Szociális és Gyeremekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálására (zárt ülés)
 
Sürgősséggel tárgyalandó:
 
 Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal kösztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak karácsonyi ünnep alkalmából történő jutalmazása céljából nyújtott támogatásra