2016. február 16.

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására             melléklet- táblázat

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Beszámoló a Pogármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 

melléklet- szöveges beszámoló

6. napirendi pont: Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra

7. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2016. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának , továbbá a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására

8. napirendi pont: Javaslat az Aranykereszt Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2015. november 12. napján létrejött adásvételi szerződés módosítására

9. napirendi pont: Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására

10. napirendi pont: Tájékoztató a ,,Tiszta Soroksárért Napok" előkészítéséről

11. napirendi pont:   Javaslat a Junior Vendéglátó Zrt. 2016. évi szolgáltatási díjainak megállapítására

12. napirendi pont:  Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi gazdálkodásáról

13. napirendi pont:  Javaslat egyezség megkötésére (zárt ülés)