2016. január 19.

1. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft-vel és a Soroksár Sport Club Kft-vel kötendő támogatási megállapodás megkötésére

3. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

5. napirendi pont: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntató Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről kötött megállapodás, továbbá a 2013. március 18-án kötött szerződés módosítása tárgyában

6. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés módosítására

7. napirendi pont: Javaslat fizetős parkolás bevezetésére

mellékletek- parkolási helyzettanulmány; áttekintő térkép 1; áttekintő térkép 2;

8. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációjának áttervezésére

9. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz-ú, természetben a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlant érintő javítási munkákkal kapcsolatos- és az ingatlan hosszú távú hasznosítására vonatkozó döntések meghozatalára

10. napirendi pont: Javaslat ingatlanok hasznosítására

11. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. Kenyér u. 19.(185752 hrsz.) ingatlan értékesítésére és a 113/2015.(III.17.) határozat hatályon kívül helyezésére

12. napirendi pont: Javaslat kártalanítási összegek elfogadására

13. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 135. és 158.szám alatti, Kormányhivatal által használt ingatlanokba történő italautomaták telepítéséhez és működtetéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására

14. napirendi pont: Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

15. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi forrásmegosztás véleményezésére

16. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről
melléklet- Soroksári Hírlap beszámolója

17. napirendi pont:  Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE-01-04476-2/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)

18. napirendi pont:  Fellebbezés (zárt ülés)